logo

Elektriettevõte Kurelto OÜ tegeleb peamiselt uute elektripaigaldiste ehitamisega. Samuti renoveerime ja vajadusel ehitame ümber olemasolevaid elektripaigaldisi.

Tegeleme ka elanikkonna nii väikeste ja suurte elektrimurede lahendamisega, st. teeme elektritöid alates projektist kuni lampide paigaldamiseni.

Tööde tellimine tel. 5142778 (Jaak Turja)